– Wpisy

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem przypomina, że 30 czerwca 2022 r. mija termin składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła jakie są wykorzystywane w budynkach.

Każdy właściciel/zarządca budynku jest obowiązany do wypełnienia deklaracji w ramach projektu: Zintegrowany system ograniczenia niskiej emisji (ZONE), którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza. Stosowanie złej jakości opału, używanie niesprawnych i przestarzałych kotłów …

Read more Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – przypominamy o obowiązku składania deklaracji

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem 

ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż drewna na pniu w lesie gminnym położonym w Krośnicy (nr ew. dz.2003,1950,1951,1952, obręb Krośnica),

I. Charakterystyka przedmiotu przetargu:

Sprzedaż drewna iglastego na pniu (gatunek dominujący jodła pospolita), o łącznej ilości ok.240 m³ (tj. około 80 szt. drzew) rosnących na działce nr ew. 2003, 1950, 1951, 1952 …

Read more Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna na pniu

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r. poz. 1119), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2022 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży oddzielnie, oraz …

Read more Uwaga przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych

Krościenko nad Dunajcem

Ankieta aktywna tylko do 5 lutego, zachęcamy do wypełnienia.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 22 stycznia do 5 lutego 2021 roku, na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem  realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem Diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą …

Read more Badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie

Gmina Krościenko nad Dunajcem (Pieniny))

Krościenko to jedna z najstarszych miejscowości w całym górnym biegu rzeki Dunajec, położona na styku Pienin, Gorców oraz Beskidu Sądeckiego. Pobliskie tereny zaliczane są do najciekawszych i najpiękniejszych zakątków Polski. Osobliwością krajobrazową na międzynarodową skalę jest przełom Dunajca.W sposób niepowtarzalny łączą się tutaj elementy przyrodnicze, kulturowe oraz ślady ciekawej historii.

Dokładna data założenia miejscowości nie jest …

Read more Gmina Krościenko nad Dunajcem

Tradycyjnie spotkanie z Mikołajem zostało zorganizowane w niedzielę w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem. Było dużo radości, słodkości i wesołej zabawy. Dobrze bawiły się zarówno dzieciaki, jak i ich rodzice. Wszystkie spotkania były otwarte i ogólnodostępne. Każdy mógł więc przyjść bez zapowiedzi, wchodząc na nie wprost z ulicy. 

Tym razem z …

Read more Spotkanie z Mikołajem

W dniu 30 listopada 2023 roku, odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grywałdzie. Prace wykonano dzięki udzielonej Gminie Krościenko nad Dunajcem pomocy finansowej, przeznaczonej dla jednostki OSPw Grywałdzie, na modernizację pomieszczeń w budynku remizy.Zadanie zostało zrealizowane w ramach Konkursu „Małopolskie OSP 2023”. Roboty objęte dofinansowaniem, pozwoliły na poprawę warunków lokalowo-technicznych …

Read more Remiza OSP w Grywałdzie po remoncie

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcemogłasza rokowania po III przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, na sprzedaż oraz rozbiórkę budynku, na nieruchomości Gminy Krościenko nadDunajcem

przedmiotem rokowań jest budynek handlowo-usługowy (kiosk) usytuowany w Krościenku nad Dunajcem (środkowy kiosk przy rondzie) na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid.nr 10484/104, położonej w obrębie Krościenko nad Dunajcem oraz jego rozbiórka;budynek handlowo-usługowy …

Read more Ogłoszenie rokowań

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 6 grudnia 2023 roku o godzinie 13:30 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35(sala konferencyjna – II piętro).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.Informacja o  gospodarowaniu mieniem gminy w sprawie najmu i dzierżawy.Zapoznanie się ze sprawą zawartą w wniosku Radnych Rady Gminy Krościenko …

Read more Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 7 grudnia 2023 roku o godzinie 1500 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala konferencyjna II piętro).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2024.Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący …

Read more Posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Back to top