– Wpisy

Gmina Krościenko nad Dunajcem (Pieniny))

Krościenko to jedna z najstarszych miejscowości w całym górnym biegu rzeki Dunajec, położona na styku Pienin, Gorców oraz Beskidu Sądeckiego. Pobliskie tereny zaliczane są do najciekawszych i najpiękniejszych zakątków Polski. Osobliwością krajobrazową na międzynarodową skalę jest przełom Dunajca.W sposób niepowtarzalny łączą się tutaj elementy przyrodnicze, kulturowe oraz ślady ciekawej historii.

Dokładna data założenia miejscowości nie jest …

Read more Gmina Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 22 stycznia do 5 lutego 2021 roku, na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem  realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem Diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na …

Read more Badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia odbędzie się w dniu 25 stycznia 2021 roku o godzinie 1200 w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXII Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.Opracowanie planu pracy komisji na rok …

Read more Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko Nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Zapraszam na XXII Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w dniu 28  stycznia 2021 roku o godzinie 1300.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie zmian …

Read more XXII Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

W ramach projektu  inwestycyjnego  pn: „Zagospodarowanie terenu na strefę rekreacyjną wraz z małą architektura w okolicy ul. Zdrojowej na działce nr.ew. 10484/142 w Krościenku n.D”, rozpoczęły się zajęcia rekreacyjno-edukacyjne na zmodernizowanym obiekcie  infrastruktury rekreacyjnej w Krościenku.

Cykl  zajęć korekcyjnych i sportowo-edukacyjnych  zgodnie z projektem rozpoczęło    Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „ Pieniny” w Krościenku nad Dunajcem. Zajęcia …

Read more Zajęcia przy strefie rekreacyjnej

W ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  działaniE 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” Gmina Krościenko  a realizacje projekt  pn: „Zagospodarowanie terenu na strefę …

Read more Strefa rekreacyjna w Krościenku

Back to top