– R. Zieliński

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem oferuje:

do wynajmu w drodze publicznego przetargu ustnego lokal użytkowy o powierzchni 115,73 m2, położony w Krościenku n.D. przy Rynek 9 (parter), składający się z 3 pomieszczeń (handlowe, magazyn i WC ) wyposażonych w instalację elektryczną, instalację gazową oraz wodno-kanalizacyjną z przeznaczeniem na działalność handlową lub usługową .

1.Cena wywoławcza za 1 …

W ramach  ósmej  edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych- Polski Ład, Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzymała dofinansowanie  na kwotę 7 400 000,00zł  dla dwóch zadań.

Zadanie 1.

Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków oświatowych  na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem. Budynki objęte termomodernizacją :

Szkoła podstawowa nr 1  w Krościenku  nad Dunajcem ul. Pienińska 2,Szkoła podstawowa nr 2 w  Krościenku nad Dunajcem …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977) Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajcem zawiadamia, że w dniu 09.10.2023r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji dla zadania:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z …

Gminna Biblioteka Publiczna po raz pierwszy włączyła się w IX Ogólnopolską Akcję Nocy Bibliotek. Wydarzenie to wielkie święto bibliotek i czytania – gdzie w niekonwencjonalny sposób można skorzystać z zasobów biblioteki jako najbardziej otwartej i dostępnej instytucji kultury, łączącej ludzi w różnym wieku.

Na początek uczestnicy poznali całą rodzinkę Muminków, ponieważ tegoroczne hasło brzmiało ,,Absurd nie czytać”, a …

W niedzielę tj. 8.10.2023 r. na bulwarach w Krościenku nad Dunajcem oficjalnie został otwarty profesjonalny tor rowerowy, tzw. Pumptrack.

Zanim uroczyście przecięto wstęgę Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem poinformował o historii powstania nowej rowerowej atrakcji  w Krościenku nad Dunajcem.

Pumptrack od lat był wyczekiwaną inwestycją wśród dzieci i młodzieży. Ta inwestycja była im bardzo potrzebna – mówił …

To był wyjątkowy występ. W sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem wystąpił z nowym programem „Mowa ciała” Ireneusz Krosny, fenomenalny mim, specjalizujący się w pantomimie komicznej, którego znają chyba wszyscy.

Na scenie dał popis swego wyjątkowego talentu. Podobał się zarówno starszym, jak i obecnej liczne na sali młodzieży. Ireneusz Krosny to bowiem …

Back to top