– R. Zieliński

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia odbędzie się w dniu 23 października 2023 roku o godzinie 1200, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad LIV Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawy bieżące i …

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 października 2023 roku o godzinie 1300 odbędzie się LIV Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z LIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcemogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż oraz rozbiórkę budynku na nieruchomości Gminy Krościenko nad Dunajcem

przedmiotem sprzedaży jest budynek handlowo-usługowy (kiosk) usytuowany w Krościenku nad Dunajcem (środkowy kiosk przy rondzie) na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid.nr 10484/104, położonej w obrębie Krościenko nad Dunajcem oraz jego rozbiórka;budynek handlowo-usługowy (kiosk) …

Szanowni PaństwoDyrektorzy, Nauczyciele,Pracownicy Oświaty!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy wszystkim Państwu serdeczne podziękowania za poświęcenie i zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wrażliwość na potrzeby młodych ludzi.

Dziękujemy za cierpliwość, zrozumienie i poczucie bezpieczeństwa, jakie dajecie swoim uczniom.

Życzymy, by trudowi wkładanemu w edukację i wychowanie zawsze towarzyszyło zaufanie i szacunek uczniów, rodziców i środowiska …

Back to top