– R. Zieliński

W dniu wczorajszym z okazji 102 rocznicy odzyskania niepodległości, Poseł na Sejm RP Anna Paluch wraz z Wójtem Gminy Janem Dydą, Radnymi Powiatowymi oraz przedstawicielami Zarządu Gminnego Związku OSP RP złożyli kwiaty pod pomnikiem Króla Władysława Jagiełły.

Trwają końcowe prace przy przebudowie płyty rynku. Już niebawem zostanie położona nawierzchnia mineralno –bitumiczna, pod którą przygotowywane jest podłoże.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem”, który wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 Projekt pn. „„Rewitalizacja XIX …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz.293) Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajce zawiadamia, że w dniu 09.11.2020r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji dla zadania:

„Budowa wieży antenowej radioliniowej i kanalizacji kablowej na …

Drodzy mieszkańcy

W godzinach nocnych w dniu 8 listopada 2020 r. w miejscowości Krośnica spłonęły zabudowania oraz część budynku mieszkalnego. Tragedia dotknęła wielodzietną rodzinę, której pożar zabrał cały dorobek życia. Jesienna pora wymaga szybkiej interwencji związanej z pomocą pogorzelcom. Gmina Krościenko nad Dunajcem postanowiła przeznaczyć dotkniętej nieszczęściem rodzinie jednorazową pomoc finansową.

Zwracamy się z prośbą o pomoc …

biblioteka_logo

DRODZY CZYTELNICY!

W związku z decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz rekomendacjami Biblioteki Narodowej dotyczącego działalności instytucji kultury w trakcie pandemii, Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem wraz z filią w Grywałdzie,  zostaje tymczasowo zamknięta dla użytkowników od 7 listopada do 29 listopada 2020 r.

W związku z powyższym:

wstrzymane są wypożyczenia oraz zwroty materiałów bibliotecznych bezpośrednio w …

Przy udziale środków funduszu sołeckiego, przeprowadzono modernizację drogi boczna Nowotarska w Krośnicy, oznaczonej jako działka nr ewid. 2074/1. Zakres robót obejmował zabezpieczenie skarpy ażurami, wykonanie odwodnienia i regulację studzienek kanalizacyjnych oraz wykonanie nawierzchni z destruktu drogowego. Koszt zadania ogółem wynosi 58 958,44 zł, w tym środki funduszu sołeckiego 22 500,00 zł.

Back to top