– R. Zieliński

W nowo otwartej sali widowiskowej (dawnym kinie „Sokolica”) przy Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem zabrzmiały pierwsze dźwięki. W miniony piątek odbyła się tam próba Krościeńskiej Orkiestry Dętej OSP. Była ona jednocześnie okazją do sprawdzenia właściwości akustycznych tej niewielkiej sali koncertowej. I jak mówi kapelmistrz Orkiestry – Krzysztof Szewczyk – sala brzmi wyśmienicie, a brzmiała …

W wyniku rozmów z Ministerstwem Cyfryzacji stworzone zostało narzędzie umożliwiające rozwiązanie problemów w zakresie składania wniosków o dowód osobisty tj. Kreator zdjęć dowodowych. Korzystanie przez obywateli z Kreatora do 31 marca 2021 r. będzie całkowicie bezpłatne.

Kreator zdjęć do dowodów osobistych powstał w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) program “Bon na …

Od 1 lutego 2021 r. obowiązują nowe przepisy , które upraszczają procedurę rekrutacji do terytorialnej służby wojskowej. Zmiany te mają istotnie ułatwić nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej, zwłaszcza kandydatom mającym już uprzednio orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej (tj. kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej).

Zgodnie z zapisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej , kandydat …

Krościenko nad Dunajcem

Nazwa SołectwaOgólna liczba mieszkań-cówLiczba osób uprawnio-nych do głosowaniaLiczba głosów popierają-cychLiczba głosów przeciwnych  Liczba głosów wstrzymują-cych sięLiczba głosów nieważnychKrościenko  Zawodzie117395617211172Krościenko  Centrum16891371315107299Tylka Biały Potok4703592313110Kąty – Niwki24619553700Dziadowe Kąty329240303180Grywałd155011927118200Krośnica113985415418451Hałuszowa28421554230Suma6880538282433712312

Ogółem zebrano 1296 ankiet, co stanowi – 24 % wszystkich uprawnionych do głosowania,w tym:

Głosów popierających – 824, co stanowi – 63 % wszystkich oddanych głosów,Głosów przeciwnych – 337, co stanowi – …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 22 lutego 2021 roku o godzinie 1200, w  Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala  widowiskowa – parter).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXIII Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący KomisjiSKUBISZ GERWAZY   

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji …

Krościenko nad Dunajcem

Zapraszam na XXIII Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w dniu 25 lutego 2021 roku o godzinie 13:00.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia …

Back to top