– R. Zieliński

Z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie opracowało „Vademecum na czas pandemii – dla przedsiębiorców i pracowników małopolskich firm, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej – w związku z COVID-19”.

„Vademecum na czas pandemii…” to praktyczny poradnik zawierający opis obecnie dostępnych poszczególnych instrumentów pomocowych zarówno na szczeblu rządowym …

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021, rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej, udział w Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań jest obowiązkowy.

Od 1 kwietnia do 15 kwietnia 2021 r. jedynym rodzajem spisu będzie samospis internetowy dokonany przez respondenta z wykorzystaniem systemu …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020.293) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji dla zadania:: „Budowa …

Back to top