– R. Zieliński

Krościenko nad Dunajcem

Ogłoszenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krościenko nad Dunajcem Uchwały Nr XLII/384/2022 z 27 października 2022r. ws przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego …

Krościenko nad Dunajcem

Transmisja rozpocznie się 24.11.2022 r. o godzinie 13:00.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Przyjęcie protokołu z XLIII uroczystej Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/320/2022 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem …

Krościenko nad Dunajcem

W dniu dzisiejszym, to jest 23 listopada (środa)  zostały wypłacone kolejne dodatki:

„Dodatki dla gospodarstw” (pellet, gaz LPG, olej opałowy, drewno kawałkowe, biomasa) wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 38  dodatków na kwotę 86 000,00 złotych oraz

„Dodatki węglowe” …

Back to top