– R. Zieliński

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje, że od bieżącego roku wnioski o płatności obszarowe można składać tylko w formie elektronicznej (brak oświadczeń o braku zmian). Termin złożenia wniosku od 15 marca do 17 maja 2021 r. W roku 2021 i kolejnych rolnicy nie otrzymają od ARiMR wniosków w formie papierowej. Do ściągnięcia wniosku ze strony internetowej …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz.293 ze zmianami) Urząd Gminy Krościenko n.D.  zawiadamia, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia …

Powtórka do matury z wykładowcami PPUZ

Specjalnie z myślą o tegorocznych maturzystach, wykładowcy Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu przygotowali cykl webinariów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, pod wspólną nazwą „Powtórka do matury z wykładowcami PPUZ”.

Spotkania będę się odbywały online, za pośrednictwem platformy Zoom, w każdy czwartek od 11 marca do  18 kwietnia 2021 roku. Start o godz …

W bardzo szybkim tempie prowadzone są prace przy budowie kładki pieszo – rowerowej 7A w Krościenku nad Dunajcem. Kładka realizowana jest na wysokości Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i będzie spinać oba brzegi rzeki Dunajec. Inwestycja realizowana jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach projektu VeloDunajec. Termin oddania do użytku to czerwiec 2021 roku., co …

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY KROŚCIENKO N.D W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY GMINY od 22 grudnia 2015 r. do 2 luty 2016 r.Pobierz

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY KROŚCIENKO N.D W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY GMINY od 2 luty 2016 r. do 3 marca 2016 r.Pobierz

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY KROŚCIENKO N.D W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI …

Back to top