– R. Zieliński

Trwają prace przy rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej w Grywałdzie. W wyniku inwestycji przewiduje się rozbudowę szkoły o między innymi nowe sale lekcyjne, szatnie, sanitariaty, hol na górnym piętrze. W wyniku przeprowadzonej rozbudowy zwiększy się ogólna powierzchnia użytkowa, co sprzyjać będzie poprawie poziomu bezpieczeństwa, a oddana do użytku liczba nowych sal wpłynie na trwałą poprawę warunków …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 22 marca 2021 roku o  godzinie 1200, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXIV Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca KomisjiŚNIEGOŃ …

Krościenko nad Dunajcem

Zapraszam na XXIV Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w dniu 25 marca 2021 roku o godzinie 1300.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie zmian …

Jeszcze w tym roku zakończy się inwestycja budynku użyteczności publicznej, który poddano termomodernizacji. Dzięki pozyskanej dotacji z “Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych”  w wysokości   1 000 000,00 zł  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem zyska nowy wygląd.

Głównym założeniem projektu jest poprawa i zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska.

Zakres prac: obejmuje …

Od 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce będą obowiązywały następujące ograniczenia. Swoją działalność muszą zawiesić:

hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych – dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu);galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych …

Od 18 do 20 marca na szczepienie przeciw COVID-19 będą mogły rejestrować się osoby urodzone w latach 1952-1954 – przypomina w środę Centrum Informacyjne Rządu. CIR zaleca, by zapisywać się zdalnie – telefonicznie lub przez internet.

Jest kilka sposobów zapisania się na szczepienie przeciw COVID-19. Można to zrobić przez infolinię 989, online na portalu pacjent.gov.pl, wysyłając …

Back to top