– R. Zieliński

Trwają prace inwestycyjne związane z Rozbudową i Przebudową Szkoły Podstawowej w Grywałdzie. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki pozyskanym przez gminę środkom Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 000,000zł.

Wykonawcą robót jest firma BC PROGRES – Bożena Chlebek.

Zakończenie I-szego etapu inwestycji, którego koszt ogółem wynosi 455.824,92 zł przewidziany jest do 30 lipca br. Natomiast II i …

Krościenko nad Dunajcem

W dniu wczorajszym Rada Gminy Krościenko nad Dunajcem z inicjatywy Wójta Gminy podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Uchwała  zwalnia przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy …

Znamy już wyniki naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. Gmina Krościenko otrzymała 2 547 165, 00zł na rozwój turystyki.  Pozyskane środki zgodnie ze złożonym wnioskiem przeznaczone zostaną na zagospodarowanie terenu na ogólnodostępną strefę rekreacyjną wraz z małą architekturą na bulwarach w Krościenku-etap II, oraz budowę regionalnego targowiska i zagospodarowanie terenów gminnych na miejsca handlowe …

logo_MRiPS_png

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło w grudniu 2020 roku Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Gminie Krościenko nad Dunajcem udało się pozyskać środki z wyżej wymienionego Programu, w wysokości 36 302,00 złotych, przy wkładzie własnym 20,50 złotych. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 36 322,00 złotych.

Gmina Krościenko nad Dunajcem pozyskała środki na realizację Modułu I – opieka …

Back to top