– R. Zieliński

Zostały wznowione prace   drogowe  na realizowanych odcinkach dróg  gminnych w Krościenku n.D, które dotyczą:

 1. Przebudowy  drogi gminnej ul Słoneczna w km 0+000  do km 0+788,34  z kwotą dofinansowania 1 021 766,00 zł. Całkowita wartość  zadania 2 043 532,39 zł.

 2. Przebudowy drogi gminnej nr 362381K  ul Polna  w  km 0+145,00  do km 0+376,00 z kwotą dofinansowania 293 500,00 zł …

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób …

Trwają prace przy termomodernizacji budynku mieszkalno-usługowego w m. Grywałd przy ul.Szkolna 1 (dawny ośrodek zdrowia).

Wykonawcą robót firma F.B. „MORCIN” Krzysztof Jagieła z Ochotnicy Dolnej.

Zakres robót obejmuje między innymi: wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, oraz docieplenie ścian i fundamentów.

Łączny koszt robót wynosi 294 000 zł brutto.

Roboty mają być zrealizowane w terminie do 30.06.2021

Dzięki pozyskanej dotacji w wysokości 1.000 000 zł z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych możliwa jest termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Krościenku nad Dunajcem. Zakres robót obejmuje między innymi docieplenie ścian budynku oraz stropów wraz z wymianą pokrycia dachowego.

Termin  zakończenia prac przewidziany jest do końca br.

W okolicy PSZOK-a powstaje kładka pieszo-rowerowa, łącząca brzegi Dunajca przy końcu ulicy Zdrojowej z ulicą Sobieskiego Kładka powstaje w ramach projektu VELO-DUNAJEC V i realizowana jest przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

Termin zakończenia prac inwestycyjnych przewidziany jest do końca czerwca 2021 r.

W ramach programu “Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych” kontynuowana jest inwestycja związana z przebudową ulicy Flisackiej w Krośnicy – etap II budowy. Zadanie to współfinansowane jest przez gminę w Krościenku nad Dunajcem.

Koszt dofinansowania w 2021 roku wynosi 225 000 zł.

Back to top