– K.Waksmundzki

Informacja przestrzenna w Pieninach, Gorcach i Beskidzie

System Informacji Przestrzennej gminy Krościenko nad Dunajcem (w skrócie SIP) prezentuje dane pochodzące z rejestrów prowadzonych przez Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu a także w głównej mierze z publicznych rejestrów danych przestrzennych, pozyskiwanych i udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

System Informacji zawiera m.in informacje dotyczące granic …

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pieninach

Zakład Gospodarki Komunalnej Krościenku n.D34-450 Krościenko n.D, Rynek 32tel. (0-18) 262-57-26e-mail: zgk@kroscienko-nad-dunajcem.pl

Kierownik: Grzegorz SzerszeńGłówna Księgowa: Sylwia Faron

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony i skorzystania z interaktywnego planu cmentarza.Oddajemy do Państwa dyspozycji system GROBONET PRO® umożliwiający odnalezienie swoich bliskich w bazie osób pochowanych oraz zlokalizowanie ich grobu na dokładnej mapie cmentarza. Wyniki poszukiwań można wydrukować lub …

Pomoc społeczna w Pieninach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 34-450 Krościenko n.D, Esperanto 2 tel. (0-18) 262-30-09 e-mail: gops@kroscienko-nad-dunajcem.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucją polityki społecznej mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin …

Biblioteka publiczna w Pieninach

Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku n.D jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Działa w oparciu o Statut zatwierdzony przez Radę Gminy Krościenko n.DSieć GBP w Krościenku tworzą: biblioteka w Krościenku n.D oraz  filiaw Grywałdzie. Biblioteka gromadzi literaturę piękną dla dorosłych, młodzieży i dzieci, literaturę popularno- naukową, wydawnictwa informacyjne i regionalne.
Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku …

Zarządzanie edukacją

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Krościenko nad Dunajcem jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Krościenko nad Dunajcem. Zespół prowadzi wspólną obsługę administracyjną, organizacyjną, finansową, księgowo-rachunkową oraz płacową oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Krościenko nad Dunajcem.
Zespół wykonuje także inne czynności związane z zadaniami gminy jako organu prowadzącego placówki oświatowe, wynikające m.in. z ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty …

Lekarze w Pieninach

34-450 Krościenko n.D, ul. Esperanto 1Kierownik: Zofia Urban
strona internetowa z elektroniczną rejestracją:www.pozkroscienko.pl
zoz.kroscienko@op.plzoz.rejestracja@op.pl
Telefony do SPZOZtel. (0-18) 262-30-46 fax 18 262 31 46 
wewn. – 10 rejestracjawewn. – 11 kadrywewn. – 12 gabinet zabiegowywewn. – 17 fizjoterapiawewn. – 20 RTGwewn. – 24 medycyna szkolna
18 262 3246 Poradnia Stomatologiczna
18 262 32 21 Poradnia Chirurgiczna
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej …

Back to top