– 2023 – październik – 03

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium sportowego według zasad określonych w Uchwale Nr XXX/250/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 września 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród sportowych i wyróżnień dla osób fizycznych za …

Zakończyła się 2. edycja ogólnopolskiej akcji Biblioteka Przyjazna Dzieciom organizowana przez Przystanek Rodzinka, w której Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem otrzymała wyróżnienie i tym samym  znalazła się na liście Biblioteki Przyjaznej Dzieciom.

Co należało zrobić?

Wystarczyło w formie komentarza wraz z uzasadnieniem zawierającym następujące dane: nazwę biblioteki, link do niej lub jej oznaczenie –

pod postem …

Back to top