– 2023 – marzec – 16

W dniu 15 marca br. na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem przeprowadzono eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

W eliminacjach tych wzięło udział dziewięcioro uczniów klas I-IV szkół podstawowych, jedenaścioro uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz czworo uczniów szkół ponadpodstawowych, zwycięzców eliminacji na szczeblu szkolnym.

Komisję egzaminacyjną powołał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia odbędzie się w dniu 21 marca 2023 roku o godzinie 1200, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XLVII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawy bieżące …

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 marca 2023 roku o  godzinie 1300 odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w   Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały …

Back to top