– 2023 – styczeń – 16

Krościenko nad Dunajcem

Ogłoszenie Wójta  Gminy Krościenko nad Dunajcem

Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany mpzp:  „Krościenko – Toporzysko” Nr XXXV/298/2022 z 31 marca 2022r.,

zawiadamiam

o …

Back to top