– 2023 – styczeń – 10

Realizując gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w dniu dzisiejszym Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem -Jan Dyda na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Szczawnicy podkomisarza Marcina Mikołajczyka przekazał opaski i zawieszki odblaskowe.

Każda opaska opatrzona jest napisem Gmina Krościenko nad Dunajcem, Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu oraz herbem naszej gminy. Opaski zostały sfinansowane z …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz.293 ze zmianami) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków …

Świątecznie i nastrojowo zrobiło się w naszej szkole, a to za sprawą wieczoru kolęd i pastorałek, który odbył się 4 stycznia. W programie wieczoru znalazły się tradycyjne kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego pięknego wydarzenia.

Back to top