– 2023 – styczeń

Krościenko nad Dunajcem

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych, punktów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Krościenko nad Dunajcem na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych, punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 będzie trwać od 1 – 17 marca 2023 roku.

Kryteria i zasady rekrutacji – dokumenty do pobrania:

Terminy dokonywania czynności …

W trosce o bezpieczeństwo społeczeństwa, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani przy Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem wraz z Wójtem Gminy Krościenko zainicjowała przeprowadzenie szkolenia rodziców   i nauczycieli szkół podstawowych, z terenu gminy Krościenko nad Dunajcem z zakresu profilaktyki i przeciwdziałaniu narkomanii z użyciem ”walizki edukacyjnej”.

W dniach 25-27 stycznia 2023 roku Funkcjonariusz …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem w roku 2023.

§ 1. Przedmiot zgłaszanych wniosków:

Nabór wniosków dotyczy realizacji zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem poprzez:

poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników w klubach sportowych,poprawę kondycji fizycznej mieszkańców …

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność” to dostępne mieszkanie i mieszkanie dla absolwentów. W Małopolsce realizowane są programy PFRON, które dają nowe możliwości Osobom z Niepełnosprawnościami.

W Małopolsce wszystkie – 22 powiaty wdrożyły kolejne inicjatywy zapowiedziane w rządowym pakiecie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”. Programy „Dostępne mieszkanie” i „Mieszkanie dla absolwenta” oczekiwane były przez środowisko osób z …

Podhalańskie jasełka w wykonaniu połączonych zespołów góralskich „Zawaternik” i „Ślebodni” z Gronia – Leśnicy zostały przedstawione na scenie sali widowiskowej w Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem. Regionalne przedstawienie podziwiali liczni mieszkańcy oraz turyści.

Spektakl w oprawie górali podhalańskich był wzbogacony dodatkowymi elementami regionalnymi. „Jasełka” były bowiem oparte na radosnych i spontanicznych zabawach dzieci …

Krościenko nad Dunajcem

Transmisja rozpocznie się 26.01.2023 r. o godzinie 13:00.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2023.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko …

Back to top