– 2022 – listopad – 24

Krościenko nad Dunajcem

Transmisja rozpocznie się 24.11.2022 r. o godzinie 13:00.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Przyjęcie protokołu z XLIII uroczystej Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/320/2022 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem …

Back to top