– 2022 – listopad – 10

Podczas uroczystej sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem wręczono za szczególne zasługi dla gminy tytuły „Honorowego Obywatela Gminy Krościenko nad Dunajcem” oraz „Odznaki za zasługi dla Gminy Krościenko nad Dunajcem”.

Poseł na Sejm RP Anna Paluch oraz Stanisław Ciężkowski otrzymali za szczególnie zasługi dla  gminy Krościenko nad Dunajcem tytuły „Honorowego Obywatela Gminy Krościenko nad Dunajcem”.  Z …

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że można już składać wnioski o zakup węgla dla gospodarstwa domowego.

Wniosek o zakup można złożyć na piśmie na dziennik podawczy w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu …

Krościenko nad Dunajcem

W dniu dzisiejszym, to jest 10 listopada (czwartek)  zostały wypłacone kolejne dodatki:

„DODATKI DLA GOSPODARSTW” (pellet, gaz LPG, olej opałowy, drewno kawałkowe, biomasa) wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 48  dodatków na kwotę 109 000,00 złotych oraz

„DODATKI WĘGLOWE” …

W Krośnicy zakończony został I-szy etap budowy linii oświetlenia ulicznego przy ul. Józefa Robotnika. Roboty wykonane zostały ze środków funduszu sołeckiego i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zakończone zostały prace inwestycyjne związane z rozbudową i przebudową Szkoły podstawowej w Grywałdzie. Inwestycja realizowana została dzięki środkom Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.Zakres prac obejmował wykonanie robót ziemnych, roboty rozbiórkowe, roboty pokrywcze, murowe i żelbetowe, docieplenie stropu i pokrycie dachowe, roboty wykończeniowe wewnętrzne i elewacyjne, budowę windy, instalacja C.O., wykonanie wentylacji mechanicznej, instalację wod.-kan, instalację elektryczną …

Back to top