– 2022 – listopad – 02

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 9 listopada 2022 roku o  godzinie 1100 odbędzie się XLIII uroczysta Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej (parter) Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Wręczenie tytułów honorowych i odznaczeń gminnych.Wystąpienia zaproszonych gości.Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady GminyGABRYŚ STANISŁAW

Krościenko nad Dunajcem

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, na mocy ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127), która weszła w życie 18 października 2022 r., wprowadzony został dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych.

Zgodnie z …

Krościenko nad Dunajcem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 31 października 2022 roku  zostały wypłacone kolejne „dodatki węglowe” wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1692 z póżn.zm.).

Ogółem w dniu 31 października zostało wypłaconych 7 dodatków, na kwotę 21 000,00 złotych.

Adam MusiałKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej …

Back to top