– 2022 – październik – 06

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż drewna na pniu w lesie gminnym położonym w m.Krościenko nad Dunajcem (Wzory, Koszarnik) na dz.ew. nr 2857/6 o pow. 29,8331ha, dz. ew. nr.2755 o pow. 2,7078ha, dz. ew. nr 2756 o pow. 1,535ha, nr ew.2754 o pow. 0,7549ha, nr ew.2758 pow.0,0,6436ha,),

I. Charakterystyka przedmiotu przetargu:

Sprzedaż …

Gmina Krościenko nad Dunajcem zakończyła zadanie inwestycyjne p.n Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych: Droga rolna Górzany obręb Tylka w Krościenku nad Dunajcem nr działki 203 o długości 280 mb.

W ramach zadania powstała nowa nawierzchnia mineralno-bitumiczną drogi, wraz z remontem odwodnienia .

Całkowita wartość inwestycji 181 687,32 zł

Projekt realizowany z udziałem środków budżetu Województwa Małopolskiego w …

biblioteka_logo

Szanowni Czytelnicy,

Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem zakupiła  w ramach Programu Wieloletniego “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”2.0 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, kody dostępu do ebooków w Legimi, gdzie można wybierać spośród 50 000 książek.

Użytkownik, który chce korzystać z Legimi, zgłasza się do biblioteki, której jest Czytelnikiem. Jej …

Back to top