– 2022 – październik – 05

Nagłe zagrożenie, masowa liczba poszkodowanych, szpitale nie są w stanie ich przyjąć. Scenariusz niemal jak z katastroficznego filmu. Niemniej w dzisiejszych czasach nie da się tego wykluczyć i trzeba być na taką sytuację przygotowanym. Tworzenie takiego Zastępczego Miejsca Szpitalnego w ramach ćwiczeń obronnych, po raz pierwszy dzisiaj zorganizowano w Krościenku nad Dunajcem.

Scenariusz ćwiczeń zakładał na …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium sportowego według zasad określonych w Uchwale Nr XXX/250/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 września 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród sportowych i wyróżnień dla osób fizycznych za …

Back to top