– 2022 – lipiec

Ogłoszona w Dzienniku Ustaw, ustawa z 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 1383) zmieniła między innymi terminy składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami …

Zachęcamy wszystkich do udziału w zabawie ,,Wyślij pocztówkę z wakacji do biblioteki”.

Kartki należy wysłać pocztą tradycyjną na adres: Gminna Biblioteka Publiczna ul. Jagiellońska 15 34-450 Krościenko nad Dunajcem.

Czekamy do 10 września 2022 r.

Spośród przesłanych pocztówek, wylosujemy 3, które zostaną nagrodzone (mega gry planszowe)

Nadesłane pocztówki zostaną wywieszone w bibliotece.

GBP/WW  

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu wczorajszym zmarł były wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem – Franciszek Jandura.

Włodarzem gminy był dwukrotnie, w latach 1990-1994 oraz 1998 – 2000.

Ostrzeżenia meteorologiczne w Pieninach, Gorcach i Beskidzie Sądeckim

Data i godzina wydania: 04.07.2022 – godz. 18:08

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz  i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień: 1

Ważność: od godz. 02:00 dnia 05.07.2022 do godz. 00:00 dnia 06.07.2022

Obszar: zlewnie dopływów Wisły oraz zlewnia Czarnej Orawy (małopolskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu (miejscami również o …

Back to top