– 2022 – czerwiec – 28

Gorąca atmosfera zapanowała podczas pierwszego spotkania ,,Wakacje w bibliotece”. Wiersze Marii Konopnickiej zostały namalowane na desce i  były interpretacją otaczającej nas przyrody pienińskiej, o której autorka pisała przebywając na wypoczynku w okolicy. Dziękujemy:

za przesympatyczne spotkanie wszystkim uczestnikom Firmie OSHEE rozlewni wody Kinga Pienińska za wsparcie w wodę przy takim upale – nieodzowne za pyszne …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz.293 ze zmianami) Urząd Gminy Krościenko n.D.  zawiadamia, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia …

Ostrzeżenia meteorologiczne w Pieninach, Gorcach i Beskidzie Sądeckim

Data i godzina wydania: 28.06.2022 – godz. 08:28Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 91Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wodyStopień: 1

Ważność: od godz. 11:00 dnia 28.06.2022 do godz. 00:00 dnia 29.06.2022Obszar: Zlewnie dopływów Wisły oraz zlewnia Czarnej Orawy (małopolskie)Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych …

Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi nabór Kandydatów na Członków drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Klimatycznej – organu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska. Nabór Kandydatów upływa 30 czerwca 2022 r. W wyniku naboru do Rady powołane zostaną 32 osoby w wieku od 15 do 26 lat.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji, w tym Formularz zgłoszeniowy, znajdują się na …

Back to top