– 2022 – czerwiec – 10

Igrzyska Dzieci Ośrodka Sportowego „Pieniny” w piłce nożnej o puchar Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem zostały zorganizowane na boisku sportowym SKS „Sokolica” w Krościenku nad Dunajcem. Wzięło w nim udział 11 drużyn.

Zawodnicy grali w systemie pucharowym z podziałem na grupy. Sędzią głównym był Andrzej Stołowski. Najlepszymi zawodnikami turnieju byli: Robert Kozielec ze Szkoły Podstawowej w …

W związku z nowelizacją specustawy, która weszła w życie 29 kwietnia 2022r., świadczenie dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie – będzie przysługiwać nie dłużej niż za okres 120 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy do Polski

PRZYPOMINAMY:

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka …

Back to top