– 2022 – czerwiec – 08

Krościenko nad Dunajcem

Informujemy przedsiębiorców, że  licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie  przewozu osób  taksówką wydane przed dniem 1 stycznia 2020 r.  podlegają obowiązkowej wymianie.

Wymiany można dokonać składając wniosek do Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem w terminie do 30 grudnia 2022 roku.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku przedsiębiorcy osobiście …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz.293 ze zmianami) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków …

Na terenie Krościenka – Zawodzie zakończone zostały prace związane z wymianą pokrycia dachowego nad źródłem wody mineralnej Stefan i Michalina.

Wymienione zostało pokrycie dachowe wraz z elementami drewnianymi dachu, a w ogrodzeniu wymieniona została brama i wykonany został daszek zabezpieczający element ogrodzenia przed opadami.Koszt zadania w całości pokryty został ze środków funduszu sołeckiego sołectwa.

Tłumnie przybili zarówno uczestnicy, jak i widzowie: uczniowie szkół wraz z nauczycielami oraz rodzicami na VI Międzygminny Dzień Talentów. Został on zorganizowany dziś 7 czerwca przy pięknej pogodzie w Pienińskim  Amfiteatrze „Pod Wierzbą” w Krościenku nad Dunajcem.

Uczestnicy zaprezentowali się na scenie rewelacyjnie zarówno w kategorii muzycznej, scenicznej, jak i plastycznej w dwóch grupach wiekowych klasy …

Już niebawem będzie można korzystać z nowej strefy rekreacyjnej, która powstaje w Krośnicy na terenie przy szkole podstawowej . Wykonawca realizuje zadanie w ekspresowym tempie , po to aby już w wakacje dzieci, i młodzież mogła aktywnie spędzać wolny czas. W ramach zadania powstaje boisko do piłki siatkowej i badmintona, zamontowane zostaną urządzenia do street …

Back to top