– 2022 – czerwiec – 06

Jubileuszowa XXX Wystawa Rolnicza AGROPROMOCJA 2022 odbędzie się w Starym Sączu na terenie Diecezjalnego Centrum Pielgrzymkowego im. Jana Pawła II od 10 do 11 września br.  Mogą w niej wziąć udział także rolniczy i przedsiębiorcy z naszej gminy. 

Celem wystawy będzie promocja małopolskiego rolnictwa, firm działających w sferze agrobiznesu oraz produktów rolniczych wytwarzanych na terenie Małopolski …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 9 czerwca 2022 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D., Rynek 35 sala konferencyjna II piętro).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Spotkanie z Dyrektorem Centrum Kultury i Promocji i omówienie następujących tematów:realizacja imprez w roku 2021 z uwzględnieniem kosztów,plan pracy na rok 2022 …

Back to top