– 2022 – maj

To bardzo ważna inwestycja, gdyż przez długie lata instytucja mieściła się w starym komunalnym budynku wybudowanym w latach 1945 – 1964 przy ul. Jagiellońskiej w Krościenku nad Dunajcem. Ponieważ obiekt nie spełnia wymogów sprawności technicznej i użytkowej, występuje zagrożenie konstrukcyjne i pożarowe, podjęto decyzję o budowie nowego obiektu. W nowym budynku planuje się pomieścić różne …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz.503) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji …

Krościenko nad Dunajcem

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że w dniach od 9.05 2022 – do dnia 13.05.2022 roku wydawane są Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących dla OSÓB Z UKRAINY .  Skierowanie można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej …

Pieniński amfiteatr w Krościenku nad Dunajcem w Maryjne Święto Matki Bożej Królowej Polski rozbrzmiewał także ewangelicznym przesłaniem. Na scenie wystąpiła z swą pantomimą grupa teatralna „Edmundi” z Domu Pomocy Społecznej ze Skoczowa. Zaprezentowali się także strażacy OSP i flisacy z Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich.      

Na początek w ramach obchodzonego „Tygodnia Biblijnego” wychowankowie DPS dla chłopców z …

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że  od dnia 04 maja pracownicy Ośrodka przekazują Seniorom – mieszkańcom Gminy Krościenko nad Dunajcem – tzw. „opaski bezpieczeństwa”.

Działania te są zgodne z przyjętym przez Radę Gminy „Programem Osłonowym „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Krościenko nad Dunajcem”.

Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa …

Back to top