– 2022 – maj

Krościenko nad Dunajcem

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz.503) Urząd Gminy Krościenko n.D.h zawiadamia, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji dla zadania: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur dn 63PE wraz z przyłączami gazu z rur dn …

Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzymała dofinansowanie na kwotę 15 190 500,00 zł dla dwóch zadań w ramach II naboru z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie 1.

Modernizacja/remont infrastruktury drogowej na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem

Kwota dofinansowania wynosi – 10 450 000,00 zł

Projekt obejmuje modernizację nw. odcinków dróg o łącznej długości w przedziale 9 – 14 …

Pieniński amfiteatr „Pod Wierzbą” rozbrzmiewał muzyką i dziecięcymi głosami podczas Dnia Dziecka. Impreza, na którą tłumnie przybyli najmłodsi, została zorganizowana 29 maja w niedzielę przez Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem. Patronat honorowy sprawował wójt Jan Dyda.

Impreza była pełna atrakcji zarówno dla dzieci starszych, jak i młodszych. Na początek na scenie bajkę dla …

Gmina Krościenko nad Dunajcem złożyła do Ministerstwa Edukacji i Nauki 13 wniosków na realizację w 2022 roku wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i Gmina otrzymała na realizację zadania dotację celową w wysokości 101543,00 zł. Kwota dotacji stanowi 80% kosztów …

Krościenko nad Dunajcem

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 01 czerwca 2022 roku WZNAWIA

w formie stacjonarnej swoją działalność Punkt Konsultacyjny GOPS („Stara Plebania”, Krościenko n.D, ul. Rynek 32).

Do Punktu Konsultacyjnego zostali zatrudnieni wysokiej klasy specjaliści, którzy udzielają następującego wsparcia:

Punkt Konsultacyjny Dla Rodzin – otwarty dla osób borykających się z problemami rodzinnymi, dla młodzieży, dla rodziców …

Orkiestra Dęta OSP z Krościenka nad Dunajcem została wyróżniona podczas  XIV Podhalańskiego Festiwalu Orkiestr Dętych w Nowym Targu. Tym samym została ona zakwalifikowana do finału 44. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych  „Echo Trombity” w Nowym Sączu.

XIV Podhalański Festiwal Orkiestr Dętych odbył się w Parku Miejskim im. Adama Mickiewicza w Nowym Targu z udziałem licznej publiczności. Wzięło …

Back to top