– 2022 – kwiecień

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. ( Dz. U. z 2022r. poz.17),  kwalifikacja wojskowa dla gminy Krościenko n.D zostanie przeprowadzona w dniach 23- 24 maj 2022r ( kwalifikacja dla kobiet 08.06.2022 )

Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji: ul. Bolesława …

Projekt pn. „Twórczość artystyczna – drogą dla przyszłości” realizuje Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem.  W jego ramach młodzi Romowie uczą się szyć, haftować, robić witraże i zdjęcia, a nawet filmiki.

Zajęcia prowadzone są już od połowy marca trzy razy w tygodniu. Młodzi Romowie uczęszczają na nie bardzo chętnie. Podczas warsztatów zdobywają bowiem nowe …

W dniu dzisiejszym Gmina Kroscienko nad Dunajcem wydaje pakiety pomocowe dla wszystkich uchodźców z Ukrainy, którzy schronili się na terenie gminy i są zakwaterowani u osób fizycznych oraz u przedsiębiorców.

Pakiet pomocowy składa się ze środków żywnościowych zakupionych z zebranych środków finansowych podczas kiermaszu, oraz innego asortymentu typu koce, pościele, poduszki pozyskane Małopolskiego Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Na …

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że dla osób, które nie wskazały nr konta bankowego a złożyły wnioski o wypłatę dodatku osłonowego w terminie:

do dnia 31.01.2022 roku – mają do odbioru wypłatę I raty dodatku osłonowego

do dnia 28-02-2022 roku – mają do odbioru wypłatę dodatku osłonowego w pełnej wysokości

w kasie Pienińskiego Banku …

Krościenko nad Dunajcem

I. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1449).Stanowisko dyrektora szkoły może …

Back to top