– 2022 – styczeń – 24

Krościenko nad Dunajcem

Z uwagi na gwałtowny wzrost liczby zakażeń koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, mając na uwadze wprowadzone przez Rząd RP procedury od dnia 25 stycznia br. aż do odwołania wszystkie sprawy urzędowe będą załatwiane przez telefon, drogą elektroniczną lub poprzez złożenie pisma na dziennik podawczy w godz. od 800-1300.

W celu załatwienia najpilniejszych spraw wymagających obsługi …

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że od 1 lipca 2021 r. ruszył proces składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła jakie są wykorzystywane w budynkach. Oznacza to, że każdy właściciel/zarządca budynku jest obowiązany do wypełnienia deklaracji w ramach projektu: Zintegrowany system ograniczenia niskiej emisji (ZONE), którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza. Stosowanie złej jakości opału, używanie …

W 2021 r. Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzymała dotację w wysokości 80.000,00 zł w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na remont i wyposażenie stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Krościenku nad Dunajcem. Łączny koszt zadania wyniósł: 125.754,00 zł.

W ramach realizacji zadania …

159 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, najdłuższego i największego powstania narodowego minęła 22 stycznia. Wzięło w nim udział ok. 200 000 powstańców. Wśród nich był Józef Hakowski, herbu Nałęcz, honorowy obywatel Wolnego Miasta Królewskiego Krościenka na Dunajcem.

Józef Hakowski, jako powstaniec styczniowy uciekł, aby uniknąć represji do Galicji. To tu w Krościenku nad Dunajcem został bardzo gościnnie przyjęty …

Back to top