– 2022 – styczeń – 05

Dyżur informacyjny w Urzędzie Gminy:

świadczenie wychowawcze 500+ oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy od 01 stycznia w Zakładzie Ubezpieczeń SpołecznychDodatek osłonowy od stycznia w Urzędzie Gminy – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  Krościenku nad Dunajcem.Centralna ewidencja emisyjności budynków.

Od 1 stycznia 2022 r. świadczenie wychowawcze 500+ oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wypłacane będą przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy …

Back to top