– 2022 – styczeń – 04

Dodatek osłonowy kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, mający zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Miejsce załatwienia sprawy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem, ul. Esperanto 2, pok. nr 18,

 tel.  18 262-30-09 wew. 12, e-mail: rodzinne@kroscienko.pl

WAŻNE – dodatek wypłacany …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem Zarządzeniem Nr 120.14.2021 z dnia  23 grudnia 2021 r. ustalił dzień 07 stycznia (piątek) br. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, w zamian za święto przypadające w dniu 01 stycznia 2022 r. 

Wójt GminyJan Dyda

Back to top