– 2021 – listopad

Dobiegła końca przebudowa ulicy Słonecznej w Krościenku nad Dunajcem. Całkowity koszt inwestycji opiewał na 2 043 532,39 zł.

W ramach inwestycji dotychczasowa droga żwirowa została pokryta nawierzchnią bitumiczną na długości  788, 34 mb., wykonano też  oznakowanie pionowe i poziome ulicy oraz zrobiono chodniki wraz oświetleniem ulicznym. 

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w km 0+000  do km 0+788,34 w miejscowości …

Miło nam poinformować, iż zakończył się pierwszy etap  termomodernizacji  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem. Warto zaznaczyć iż  Ośrodek Zdrowia,  zabezpiecza potrzeby zdrowotne dla ok. 6800 mieszkańców  oraz licznych turystów, których rocznie przebywa na terenie gminy ok. 1 mln. Świadczy usługi medyczne z zakresu: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (Pora dnia …

Na terenie sołectw Tylka-Biały Potok oraz Kąty-Niwki wykonawca zrealizował roboty remontowe w infrastrukturze drogowej. W ciągu drogi Kąty wyregulowano i naprawiono studnie odprowadzające wodę, a w ciągu drogi Węgliska w miejscu spękań i “wybrzuszeń” naprawiona została nawierzchnia asfaltowa. Natomiast w okolicy Szkoły Podstawowej i mostku na Białym Potoku dokonano modernizacji części chodnika i jezdni.

Back to top