– 2021 – listopad

W dniu 26.11.2021 r. odbyło się spotkanie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem z mieszkańcami, które dotyczyło programu „Czyste powietrze” dzięki któremu można uzyskać dofinansowanie na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła. W trakcie spotkania omówiono podstawowe możliwości i zasady działania programu. W Urzędzie Gminy został utworzony punkt obsługi programu, można dzięki temu uzyskać informacje i pomoc przy …

W grudniu 2021 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadzi zapowiadane już wcześniej zmiany w obsłudze rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zmiany wiążą się również z publikacją nowych wzorów formularzy CEIDG.

Co się zmieni?

Sposób obsługi przedsiębiorców w CEIDG,Przeniesienie usług elektronicznych dla przedsiębiorców, tj. usługi założeniadziałalności gospodarczej, zmiany danych, zawieszenia, wznowienia i zamknięcia działalności gospodarczej …

Debata na temat bezpieczeństwa pieszych przy drodze wojewódzkiej biegnącej przez Krośnicę została zorganizowana w Krościenku nad Dunajcem z udziałem policji i władz gminy.

Położenie Krośnicy sprawia bowiem, że samochody wjeżdżające do wioski od strony przełęczy Snozka nie zawsze wyhamowują prędkość, tymczasem to tuż na początku miejscowości są dwa przejścia dla pieszych, z których korzystają dzieci idące …

Na efekty trzeba jeszcze trochę poczekać, ale już widać mocno zaawansowane prace prze realizacji zadania pn zagospodarowanie terenu na ogólnodostępną strefę rekreacyjną wraz z małą architekturą w Krościenku-etap II. Na krościeńskich bulwarach powstaje nowa strefa rekreacyjna, która będzie wspierać otwartą infrastrukturę turystyczną terenie gminy.

Zadanie jest finansowane w całości z dotacji pochodzącej ze środków Rządowego Funduszu …

Wernisaż wystawy Marzeny Bobrzeckiej pt. „Sprzeczności i spójności – Powrót do korzeni” w galerii w ratuszu zgromadził tych, których interesuje szczególnie tkanina i ceramika.

Prace Marzeny Bobrzeckiej członka Stowarzyszenia Artystów Pienińskich to – jak podkreśla sama artystka – wynik jej fascynacji ceramiką i sztuką włókienniczą. Oba materiały łączy ona w ciekawy sposób pokazując ich sprzeczności, które …

Back to top