– 2021 – październik – 26

Logo-Małopolska-V-RGB

Gmina Krościenko nad Dunajcem pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego środki finansowe na realizację projektu pn. „Odkrywam Małopolskę”.

Dofinansowanie w wysokości 12 600,00 zł przeznaczone zostało na realizację 8 jednodniowych wycieczek krajoznawczo-turystycznych dla uczniów 4 szkół podstawowych z terenu Gminy, tj.:

do Krynicy Zdroju i Nowego Sącza dla 25 uczniów Szkoły Podstawowej w Grywałdzie,do Oświęcimia dla 19 …

Nowe miejsca edukacji przedszkolnej Krościenku nad Dunajcem.

W Punkcie Przedszkolnym na ul. Biały Potok 1 w Krościenku nad Dunajcem utworzono 18 nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Dzięki Funduszom Europejskim dostosowano zaplecze sanitarno-higieniczne, zakupiono meble, materiały dydaktyczne, sprzęt TIK oraz zabawki. Zmodernizowano także plac zabaw. Ponadto zorganizowano dodatkowe zajęcia (logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, język angielski, rytmika) dla 67 dzieci …

Krościenko nad Dunajcem

Wkrótce rozpocznie się przebudowa pobocza na chodnik przy drodze wojewódzkiej 969 w m. Krośnica. Zakres prac został podzielony na 2 etapy i obejmuje rok 2021 i 2022.

W bieżącym roku zostanie wykonany chodnik z kostki brukowej o długości ok. 300mb wraz z robotami towarzyszącymi jak: odwodnienie drogi, wykonanie kanału technologicznego, oświetlenie uliczne.

Zamierzeniem Gminy jest zapewnienie bezpiecznego …

Back to top