– 2021 – październik – 22

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że od 1 lipca 2021 r. ruszył proces składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła jakie są wykorzystywane w budynkach. Oznacza to, że każdy właściciel/zarządca budynku jest obowiązany do wypełnienia deklaracji w ramach projektu: Zintegrowany system ograniczenia niskiej emisji (ZONE), którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza. Stosowanie złej jakości opału, używanie …

biblioteka_logo

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025, Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych , Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem otrzymała dotację w wysokości 10 tysięcy zł.  

Dotacja pozwoli na wzbogacenie księgozbioru biblioteki w nowości wydawnicze aby czytelnicy mogli znaleźć na …

Spotykają się dwa razy w tygodniu na warsztatach muzycznych organizowanych w Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem. Uczą się tu gry na różnych instrumentach, a także śpiewu solowego. Zajęcia prowadzi – jako wolontariat – osobiście dyrektor CKiP Józef Szałwia, instruktor z uprawnieniami i wieloletnim doświadczeniem.

Na zajęcia uczęszcza w sumie około 30 osób, dzieci …

Szanowni Państwo,

ciągnąca się wzdłuż Dunajca trasa rowerowa VeloDunajec ma szansę na nagrodę w kategorii Certyfikat Internautów 2021 w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej na najlepszy produkt turystyczny tego roku. Głosowanie ruszyło i teraz wszystko w rękach internautów. Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowało się wiele ciekawych miejsc lub wydarzeń w Polsce, po jednym z każdego województwa, więc każdy …

Krościenko nad Dunajcem

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krościenko n.D. Uchwały Nr XXVIII/239/2021 z dnia 15 września 2021 roku o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego …

Back to top