– 2021 – październik – 20

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia odbędzie się w dniu 25 października 2021 roku o godzinie 1200, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXIX Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawy bieżące …

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 października 2021r. roku o  godzinie 1200 odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między …

Back to top