– 2021 – październik – 13

Wernisaż wystawy pt. „Nie-Pokój Nauczycielki” został zorganizowany już po raz 14. Tym razem jednak w pięknej nowej Galerii w Ratuszu otwartej po jego rewitalizacji.

W wydarzeniu udział wzięli nie tylko artyści, ale i zaproszeni goście oraz władze gminy z wójtem Janem Dydą i jego zastępcą Tadeuszem Topolskim na czele.

Na wystawie zostały zaprezentowane różnorodne prace plastyczne wykonane …

Krościenko nad Dunajcem

Ogłoszenie  Wójta Gminy Krościenko n/Dunajcem

Na podstawie art. 17 pkt 9, Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Krościenko n/Dunajcem Nr XXIII/202/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GRYWAŁD – KROŚNICA …

Spotykają się raz w tygodniu, aby ćwiczyć w rytm muzyki  – zumbę. Najpierw są zajęcia dla dorosłych, potem dla dzieci. W sumie uczestniczy w nich około 50 zapisanych osób, ale na zumbę może dojść jeszcze każdy chętny, spotkania są bowiem otwarte. Prowadzi je instruktorka z uprawnieniami, a organizatorem jest Centrum Kultury i Promocji w Krościenku …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem oferuje

do wynajmu w drodze publicznego przetargu ustnego lokal użytkowy o powierzchni 46,00 m2, położony w Krościenku n.D. przy ul.Jagiellońska 11 (parter), składający się z 3 pomieszczeń ( handlowe, zaplecze i WC ) wyposażonych w instalację elektryczną, oraz wodno-kanalizacyjną z przeznaczeniem na działalność handlową lub usługową.

Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni …

Szanowni PaństwoDyrektorzy, Nauczyciele, Pedagodzy,Pracownicy Oświaty!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom oświaty składamy podziękowania oraz najlepsze życzenia zdrowia i szczęścia w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w roku szkolnym.

Niech Państwa praca na rzecz młodego pokolenia przynosi jak najlepsze efekty oraz daje satysfakcję z realizacji misji, jaką jest troska o właściwe wychowanie dzieci i młodzieży.

Niech …

Back to top