– 2021 – październik – 11

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz.293 ze zmianami) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie o zmianie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz.293 ze zmianami) Urząd Gminy w Krościenku n.D. zawiadamia, że w dniu 11.10.2021r. została wydana decyzja o zmianie decyzji o lokalizacji inwestycji dla zadania:

„budowa budynku użyteczności …

Krościenko nad Dunajcem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że od dnia 11 października 2021r. do dnia 29 października 2021r. osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w formie paczki żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, będące mieszkańcami Gminy Krościenko nad Dunajcem, mogą zgłaszać się do biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajdującego się w Ośrodku Zdrowia w Krościenku n.D, ul. Esperanto …

Back to top