– 2021 – wrzesień – 02

Dnia 12 sierpnia 2021r. Gmina Krościenko nad Dunajcem, podpisała umowę z Województwem Małopolskim, przedmiotem której jest udzielenie pomocy finansowej na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2021” – część A.

Kwota dotacji udzielonej przez Urząd Marszałkowski na zadanie pn. Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w …

Back to top