– 2021 – sierpień

W dniu dzisiejszym odebrane zostały roboty inwestycyjne na zadaniu “Modernizacja ul. Józefa Robotnika” w Krośnicy.

Na odcinku w km. 0+413 – 0+ 627 położona została nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych i nawierzchnia z tłucznia kamiennego na poboczach drogi.

Zakresem objęte było również czyszczenie rowów przydrożnych z profilowaniem skarp.

Koszt zadania ogółem wynosi 107 000,31 zł, w tym dofinansowanie ze …

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem zaprasza mieszkańców Krościenka nad Dunajcem na spotkanie informacyjne dotyczące rozbudowy sieci gazowej w Krościenku nad Dunajcem.

Przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa przedstawi zakres projektowanej linii gazowej oraz bieżące zaangażowanie w rozbudowę linii na ul. Flisaków Pienińskich, ul. Św. Kingi oraz ul. Jagiellońskiej w Krościenku nad Dunajcem.

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 września …

Zakończone zostały prace modernizacyjne drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Krościenku nad Dunajcem.Wykonany został nowy chodnik z kostki brukowej oraz nawierzchnia z tłucznia kamiennego.Zadanie możliwe było do realizacji dzięki pozyskanym środkom Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ciągu drogi – ul.Biały Potok w okolicy tzw.”Huciska” wykonany został kolejny odcinek nawierzchni asfaltowej wraz z uzupełnieniemi zagęszczeniem poboczy materiałem kamiennym.Na to zadanie oprócz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych sołectwo przeznaczyło środki Funduszu sołeckiego.

Back to top