– 2021 – lipiec – 15

Warsztaty z CERAMIKI –  2-5 sierpnia 2021r. Wiejski Ośrodek Kultury, ul. Os. Dłubacze 173 b, 34-452 Ochotnica Dolna

Zapraszamy wszystkich dorosłych w wieku 18+ do udziału w warsztatach CERAMIKI.

Zajęcia prowadzić będzie Pani Monika Ziemianek-Sztajer – z zawodu terapeuta zajęciowy, mieszka w Tylmanowej. Od 20 lat zajmuje się ceramiką artystyczną oraz masami plastycznymi. Jest samoukiem, niemniej wypracowany …

Warsztaty z HAFTOWANIA –  16-19 sierpnia 2021r. Koło Gospodyń Wiejskich w Maniowach ul. Pienińska 2a, 34-436 Maniowy.

Zapraszamy wszystkich dorosłych w wieku 18+ do udziału w warsztatach HAFTOWANIA.

Zajęcia prowadzić będzie Pani Maria Nowak – z wykształcenia technik nauk plastycznych, specjalność – tkactwo artystyczne. Mieszka w Sromowcach Wyżnych, uprawia hafciarstwo, malarstwo i tka gobeliny. Sztuka ludowa towarzyszy …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje mieszkańców i turystów, że został zlikwidowany znak „zakaz ruchu rowerów” na ul. Kras. Obecnie ruch rowerowy jest dozwolony na całej długości ulicy, poruszamy się tylko po drodze publicznej. Należy także przestrzegać zasad obowiązujących w Pienińskim Parku Narodowym służących ochronie tych cennych przyrodniczo terenów. 

W Gminie Krościenko nad Dunajcem zakończyła się realizacja programu grantowego Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych. Program realizowany w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne typ A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w …

Back to top