– 2021 – lipiec – 14

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem przypomina mieszkańcom, że zgodnie z obowiązującym prawem istnieje obowiązek, tam gdzie jest to możliwe, przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz …

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że 01.07.2021 ruszyła II tura rekrutacji do projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. Łap skilla! Przesyłam informację o tym fakcie  z prośbą o udostępnienie jej na Państwa stronie, w mediach społecznościowych oraz wśród pracowników Urzędu. Dzięki Państwa zaangażowaniu możliwe będzie jeszcze skuteczniejsze rozpropagowanie informacji o Projekcie wśród Małopolan.

Wszystkich młodych pracujących Małopolan, Wojewódzki …

W sołectwie Dziadowe Kąty, w okolicy otwartej strefy aktywności (OSA) na wykonanym placyku z kostki brukowej zamontowany został ławo-stół drewniany. Zadanie możliwe było do realizacji dzięki zabezpieczonym środkom funduszu sołeckiego i dodatkowym środkom gminnym.

Zapraszamy na Piknik rodzinny w dniu 17 lipca 2021 Amfiteatr “Pod wierzbą” rozpoczęcie godz. 18.00. W programie: Orkiestra Dęta OSP Krościenko nad Dunajcem, New Market Jazz Band, Ahaju Fusion Boliwia.

Back to top