– 2021 – Styczeń – 20

bank zywnosci

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) …

Zachęcamy do wsparcia w leczenie nowonarodzonego Wiktorka, syna nauczycielki wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2  Krościenku nad Dunajcem.

List z prośbą od rodziców:

WIKTOR

Potrzebujemy Waszej pomocy, żeby Nowy Rok stał się nowym startem dla Wiktorka.

Do ostatniej chwili wydawało się, że wszystko będzie w porządku. Badania nie wykazywały żadnych nieprawidłowości, wielokrotnie przeprowadzane badanie USG pokazywało, że Wiktorek …

W ramach programu „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” Gmina realizuje projekt pn: „Rewitalizacja XIX w. ratusza wraz   z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku”. W kwietniu 2020 roku gmina podpisała umowę między z Ministrem Kultury    i Dziedzictwa Narodowego na kwotę dofinansowania 419 958, 28 zł.

Ministerialna promesa zapewnia wsparcie na dofinansowanie tzw. wkładu własnego związanego bezpośrednio …

Back to top