– 2021 – Styczeń – 14

Schola „Grywałdzkie Nucicki” działająca przy parafii pw. Św. Marcina Biskupa w Grywałdzie otrzymała wyróżnienie na 27. Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie.

Do I etapu konkursu, nagrania kolęd i pastorałek, nadesłało 1200 wykonawców z 6 krajów. Eliminacje odbywały się w 37 ośrodkach eliminacyjnych w kraju i za granicą. Do II etapu …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem
oferuje
do wynajmu w drodze publicznego przetargu ustnego na okres 3 lat lokale użytkowe położone w Krościenku nad Dunajcem przy Rynek 35 (na parterze ratusza).Położenie, układ pomieszczeń przedstawia załącznik graficzny nr 1.
Lokale do wynajęcia Rynek 35

Nr lokalu

Powierzchnia
całkowita w m2

Wyposażenie

Przeznaczanie

Media

Lokal nr 1

23,65

bez samodzielnych sanitariatów-możliwość korzystania z WC ogólnodostępnego

Prowadzenie działalności handlowej, usługowej
(za wyjątkiem usług …

Back to top