– 2020 – Październik – 29

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad DunajcemZaprasza organizacje pozarządowe działające na terenieGminy Krościenko nad Dunajcem

do konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Opracowywany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

Uwagi i propozycje …

Back to top