– 2020 – Październik – 22

Poseł Anna Paluch wraz z przedstawicielami Urzędu Gminy w osobach wójta Jana Dydy oraz sekretarz Doroty Jurkowskiej upamiętnili 36. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, składając kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym kapelana Solidarności, znajdującym się przy kościele pw. Wszystkich Świętych.

Poseł Anna Paluch wraz z przedstawicielami Urzędu Gminy w osobach wójta Jana Dydy oraz sekretarz Doroty Jurkowskiej, upamiętnili 36. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, składając kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym kapelana Solidarności, znajdującym się przy kościele pw. Wszystkich Świętych.

9.10.1984 r. koło Torunia funkcjonariusze IV Departamentu MSW uprowadzili, a następnie zamordowali księdza Jerzego Popiełuszkę, kapelana …

nietoperze

Informujemy, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie realizuje w latach 2017-2021 projekt  POIS.02.04.00-00-0180/16 pn. Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych, w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce”  nakierowany na ochronę siedlisk kserotermicznych oraz  gatunków nietoperzy.

Głównym zadaniem w projekcie z zakresu ochrony nietoperzy jest ochrona ich letnich stanowisk zlokalizowanych w 9 zabytkowych obiektach poprzez remonty …

Back to top