– 2020 – Październik – 06

Krościenko nad Dunajcem

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy

Krościenko nad Dunajcem w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Krościenko nad Dunajcem

Na podstawie Uchwały Nr XVII/154/2020 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Krościenko nad Dunajcem konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Krościenko nad Dunajcem oraz Uchwały …

MISTRZOWIE AGRO to największy w Polsce plebiscyt wiejski i rolniczy. Organizatorami akcji są ogólnopolski serwis i magazyn dla rolników “Strefa Agro” oraz dzienniki regionalne ukazujące się w każdym województwie. Co roku przyznawane są prestiżowe nagrody w kategoriach Rolnik Roku, Sołtys Roku i Koło Gospodyń Wiejskich Roku.

Nominacje do nagród z naszej gminy uzyskali: Franciszek Plewa, sołtys Sołectwa Krościenko nad Dunajcem, Grażyna Malik …

Zapraszamy na dyżur, w ramach którego przedstawiciel PGNiG udzieli informacji w zakresie:

Możliwości rozpoczęcia korzystania z gazu,Formalności niezbędnych do przyłączenia do sieci gazowej,Złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej,Złożenia wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej,Zawarcia umowy kompleksowej na sprzedaż gazu oraz nowych ofert PGNiG,Zasad rozliczenia, taryfikacji oraz cen gazu,Uzyskania doradztwa w …

remont szkoła

W ostatnich dniach rozpoczęła się kolejna inwestycja w gminie pn: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Grywałdzie – etap I.

Zakres prac objęty projektem to nadbudowa istniejącej części budynku, wykonanie dachu, serwerowni, zewnętrznych schodów ewakuacyjnych wraz z koniecznymi elementami infrastruktury technicznej w postaci: instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji c.o instalacji elektrycznej. W wyniku tej przebudowy powstaną …

niska_emisja_logo

Szanowni Mieszkańcy,

w dniu 21 września odbyły się 3 spotkania informacyjne z mieszkańcami w zakresie realizacji i podsumowania projektu pn. “Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych” (Poddziałanie 4.4.2 – Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR).

Spotkania odbyły się w miejscowości Grywałd i Krościenku nad Dunajcem.

Podczas …

Back to top