– 2020 – Wrzesień

Krościenko nad Dunajcem

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad w zakresie terminów, wzoru ankiety oraz składu zespołu konsultacyjnego do przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany statusu miejscowości wsi Krościenko nad Dunajcem.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2020 r. poz. 713) w związku z Uchwałą Nr XVII/154/2020 Rady Gminy Krościenko …

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu informuje, że jesienna akcja szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego odbędzie się w dniach od 24 września do 3 października 2020 r.

Komunikat Małopolskiego Lekarza WeterynariiPobierz

Wskazówki dla mieszkańców terenów na których zostaną wyłożone immunoprzynęty do zwalczania wścieklizny u lisówPobierz

Krościenko nad Dunajcem

Stosownie do art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020.293) Urząd  Gminy w Krościenku n.D.  zawiadamia, że w dniu 24.09.2020 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji dla zadania:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur dn 90PE oraz z rur dn 63PE na działkach  Ew. nr …

Płyta rynku nadal w przebudowie. Obecnie trwa przebudowa północnej części rynku poprzez m. innymi przygotowanie podbudowy pod jezdnie, zatoki postojowe i chodnik. Niestety inwestycja powoduje utrudnienia w ruchu pieszych i samochodów, także w ich parkowaniu-, ale wszyscy starajmy się to zrozumieć. Wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu przyświeca tylko jeden cel, aby wreszcie Rynek Krościeński …

Krościenko nad Dunajcem

Urząd Gminy w Krościenku przypomina  Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w gminie Krościenko, że w dniu 30 września 2020 roku upływa termin wpłaty trzeciej raty, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W przypadku niedokonania  opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w terminie do dnia …

Back to top